การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รมช.พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าขิดโนนเสลา จังหวัดชัยภูมิ

รมช.พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าขิดโนนเสลา จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธ 22 กรกฎาคม 2563 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าขิดโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม "สืบสานภูมิปัญญาวิถีใหม่ เพิ่มรายได้ชุมชน"

ภายในงานจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผ้าขิดโนนเสลา ให้มีรูปแบบการใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรม Workshop โดยการนำเศษผ้าขิดโนนเสลาที่เหลือจากการตัดเย็บมาเพิ่มมูลค่าโดยแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ และร่วมกับงานจักสาน อาทิ กระเป๋าสุภาพบุรุษ กระเป๋าสตรี กระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ค สายสะกล้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ รมช.พาณิชย์ ยังได้เยี่ยมชมขั้นตอนการทอผ้าขิดโนนเสลา ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และได้กำชับให้ SACICT เร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของผ้าขิดโนนเสลาให้เหมาะกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์