การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง