การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จับมือ TCEB ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย

SACICT จับมือ TCEB ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย

วันนี้ นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ และนายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดันงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ผ่ายการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ