การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT ชวนชมนิทรรศการ “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” อายุมากกว่า 200 ปี

วันนี้ เวลา 10.30 น. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” ณ ห้องประชุมแพรวา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

ภายในนิทรรศการ ได้นำเอาชิ้นงานที่ทรงคุณค่าในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นเครื่องใช้ของชนชั้นสูง
ชั้นเจ้านาย กว่า 300 ชิ้น นำมาจัดแสดงเทียบเคียงกันกับผลงาน “ครู” ที่ใกล้สูญหาย  เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน อาทิ ตู้พระธรรมประดับกระจกเกรียบ สมบัติของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมัยรัชกาลที่ 1 อายุราว 230 ปี  ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช จากช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 300 ปี กระเบื้องสังคโลกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย อายุกว่า 700 ปี กริชโบราณอายุกว่า 200 ปี

 

เขิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมผลงานได้ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2563 ณ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย

#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์