การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเพื่อหาแนวทางสนับสนุน

SACICT ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเพื่อหาแนวทางสนับสนุน

 

          นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เพื่อถ่ายทำวิดีทัศน์เรื่อง “กระดาษข่อย” แนะนำองค์ความรู้ศิลปาชีพ และการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองทั้ง 4 แผนก คือ เซรามิก ทอผ้า งานกระดาษ(หัวโขน) และปักผ้า ซึ่งศูนย์แห่งนี้มีสมาชิกกว่า 160 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทำไร่อ้อยในพื้นที่ มาฝึกฝนงานด้านศิลปาชีพเพื่อเสริมรายได้ สร้างความอยู่ดีกินดี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ ผอ SACICT ได้ร่วมพบปะหารือกับครูและสมาชิกศิลปาชีพเพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนและเผยแพร่งานศิลปาชีพให้เกิดความยั่งยืนต่อไป