การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

นายอดิศักดิ์ จันทร์วิทัน รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน SACICT Concept Showcase ณ สามย่านมิตรทาวน์

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอดิศักดิ์ จันทร์วิทัน รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน SACICT Concept Showcase ณ สามย่านมิตรทาวน์

 

       ภายในงานจัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันกว่า 40 collections และการเสวนาหัวข้อ “พลิกมุมมองงานคราฟต์ไทย ทันกระแสโลกธุรกิจ” และกิจกรรม workshop กระเป๋าปะติดปักต่อ

#SACICTConcept
#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์