การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ จ.ลำปาง

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และคณะ นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อ.เมือง อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พ.อ.สาธร ศิริยานนท์
รอง ผบ.มทบ.32 และรอง ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.32 และคณะให้การต้อนรับ

 

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ มีสมาชิกศิลปาชีพกว่า 1,400 ราย ครอบคลุมใน 5 อำเภอ ผลิตงานศิลปาชีพ 8 กลุ่มงาน ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ ปักผ้า ทอผ้า จักสานไม้ไผ่ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงผึ้งและอื่นๆ ซึ่ง SACICT มีแผนที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั้งส่วนของการเพิ่มพูนทักษะความสามารถของสมาชิกศิลปาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาด้านการตลาด ส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งการจัดกิจกรรมงานอีเว้นท์ รวมทั้งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพื่อสามารถเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อรักษาภูมิปัญญาและคุณค่า
งานศิลปาชีพและองค์ความรู้หัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป