การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนางานศิลปหัตถกรรม CRAFT THROUGH TECH 2020

วันนี้ เวลา 10.00 น. นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการเสวนา "การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนางานศิลปหัตถกรรม" ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น 2 โดยมีสมาชิก SACICT และผู้ผลิตงานหัตถกรรม กว่า 70 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย

#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์