การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT เตรียมจับมือ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างการรับรู้งานศิลปาชีพ

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หารือแนวทางร่วมกับ  นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ หัวหน้ากองบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และคณะ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการต่อยอดองค์ความรู้และพื้นที่นำเสนอผลงานศิลปาชีพผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนำเสนอคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพและคุณค่าความเป็นไทยแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์