การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผอ SACICT รับมอบนโยบายขับเคลื่อนศิลปหัตถกรรมไทยจาก รมช.พาณิชย์

ผอ SACICT รับมอบนโยบายขับเคลื่อนศิลปหัตถกรรมไทยจาก รมช.พาณิชย์

 

     นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เข้าพบ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทย ส่งเสริมผู้สร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยในทุกมิติ พร้อมกันนี้ได้เข้าอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

 

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย