การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชิวิตปัจจุบัน (SACICT Concept) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)