การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงานแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับสู่การเป็น Digital Office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)