การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT พบปะสมาชิก พัฒนาผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์รองรับการตลาดยุคใหม่

SACICT พบปะสมาชิก พัฒนาผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์รองรับการตลาดยุคใหม่


          นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดระดับศักยภาพและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสมาชิก SACICT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ภาคใต้ ณ จ.สงขลา แก่กลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยภาคใต้ รวมทั้งพบปะพูดคุยกับสมาชิกที่เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ภายในงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางด้านการตลาดต่อไป