การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผอ SACICT เข้าอำลาและแสดงความยินดีกับ รมช.พณ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เร่งสานต่อนโยบายส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย

ผอ SACICT เข้าอำลาและแสดงความยินดีกับ รมช.พณ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เร่งสานต่อนโยบายส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย

 

          นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสนี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ได้ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานที่ผ่านมา และฝากให้ SACICT สานต่อนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย