การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เยี่ยมครูช่างฯ เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลักดันการตลาด

SACICT ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เยี่ยมครูช่างฯ เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลักดันการตลาด

 

         นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมงานจักสานเตยปาหนัน ของครูอ๊ะ หลงกลาง ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2556 ของ SACICT ผู้ซึ่งทรงภูมิปัญญางานจักสานเตยปาหนัน รวมกลุ่มในชุมชนบ้านนาชุมเห็ด จ.ตรังโดยใช้เตยทุ่งซึ่งเป็นพืชธรรมชาติพื้นถิ่น มีความยืดหยุ่นและทนทานนำมาสร้างสรรค์เสื่อวงกลมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสานหมวกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวโดยไม่มีรอยต่อ และที่โดดเด่นเป็นจุดขายสำคัญคือการสานเป็นตัวอักษร ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องใช้อื่นๆในชีวิตประจำวัน เช่น กระเป๋าในรูปแบบ Word-Bags ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันได้ โดยจะหาช่องทางการตลาดผ่านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 080 880 1090
#SACICTคุณค่าความเป็นไทย #SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์