การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT พบปะสื่อมวลชนและสมาชิก มุ่งหาแนวทางพัฒนาหัตถศิลป์อย่างยั่งยืน

SACICT พบปะสื่อมวลชนและสมาชิก มุ่งหาแนวทางพัฒนาหัตถศิลป์อย่างยั่งยืน

 

          นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ ปูเงิน สมาชิก SACICT ผู้สร้างสรรค์งานจักสานเตยปาหนัน ณ บ้านดุหุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่มีการใช้วัตถุดิบเป็นเตยทะเล ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นเองตามริมหาดชายทะเลหรือป่าโกงกาง มาจักสานและแปรรูป โดยเน้นการออกแบบเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ความเรียบง่ายของลายสานที่ดูร่วมสมัย ละเอียด ประณีตและสีสันสวยงาม โดย SACICT เตรียมขยายการทำการตลาดให้กับสมาชิกผ่านดิจิทัลมาร์เกตติ้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 7775557
#SACICTคุณค่าความเป็นไทย #SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์