การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผลการประกวด "SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ"

 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะ พร้อมใบประกาศนียบัตร ในกิจกรรม “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” จัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit

● รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเจ้าตัวกลม รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม CRAFTNETIQUE พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 70,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีมเพิ่งจะคิดออก พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 40,000 บาท

● รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมพิกุลนาคราช และ ทีม THE EMPEROR พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท