การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กระทรวงพาณิชย์ น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นาย สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีตัวแทนหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ และนายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการรองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์