การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

#sacit ห่่วงใย และเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ให้ความห่วงใย และมอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ sacit ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอบางบาล เสนา บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี