การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กระทรวงพาณิชย์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ พระอุโบสถ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ผู้แทนสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี

   สำหรับในปีนี้มีผู้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,645,545.46 บาท ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเพื่อบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดโบสถ์ , โรงเรียนอินทร์บุรี และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี (ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)