การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit อัพสกิลผู้ประกอบการหัตถศิลป์ชู Sustainable Craft สร้างความยั่งยืน

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปยัง ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานไม้ไผ่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมีคุณคมกฤช บริบูรณ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปี 2558 ของ sacit ในการส่งเสริมให้สมาชิกของศูนย์ ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 70 ราย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติวัตถุดิบจักสานไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น สีแดงจากฝาง และสีเหลืองจาก ขมิ้นชัน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตของชุมชน เกิดการปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย