การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่ sacit

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายจิรายุ
ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึง ผลการดำเนินงาน ปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะ การต่อยอดการดำเนินงาน รวมทั้งการผสานความร่วมมือ การจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมาธิการพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างเต็มที่

โอกาสนี้คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมหอนิทรรศการต่างๆภายใน sacit และได้ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยจากชุมชนและชาวบ้านทั่วประเทศผ่านร้าน sacit shop อีกด้วย