การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมชนกาธิเบศร

     นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)