การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ส่งต่อภูมิปัญญาช่างชั้นสูง “จุรินทร์” มอบเกียรติบัตรครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2564 แนะใช้ “ตลาดนำการผลิต”ให้ใช้งานได้จริง ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ระดับสากล

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจําปี 2564 ในงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12 และงาน Crafts Bangkok 2021 พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ สศท.(sacit) และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ที่บริเวณด้านหน้าโถงนิทรรศการ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

     นายจุรินทร์ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ได้คัดสรรบุคคลที่เป็นที่สุดในการอนุรักษ์และมีความเป็นฝีมือเชิงช่างแห่งแผ่นดิน เพื่อเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งถือเป็นการสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาเชิงช่างชั้นสูงไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและเกิดความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนา ต่อยอดรูปแบบและการใช้งานสู่ความร่วมสมัยอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

     นอกจากนั้น ในการจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12 และงาน Crafts Bangkok 2021 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดแสดงภายในงานกว่า 550 คูหา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

     “การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นให้คนไทยได้เปิดมุมมองงานศิลปหัตถกรรมไทยในมิติใหม่ๆ จากการต่อยอดภูมิปัญญาเชิงช่างสู่ผลงานที่มีการพัฒนาดีไซน์ให้ 1.มีความทันสมัย 2.มีความเป็นสากล และ3.ที่สำคัญที่สุดสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตจริง ตรงกับหลายสไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ถือว่าสอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”ที่ตนได้มอบให้กับกระทรวงพาณิชย์และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยนำไปดำเนินการ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

     เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้งในกลุ่ม MSMEs SMEs และ Startup ที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิต การค้า การเจรจาธุรกิจ ในระดับสากล เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนช่างฝีมือผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง

     งานในวันนี้เป็นการแสดงความมุ่งมั่นจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และขอแสดงความยินดีกับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้ และภายหลังการเดินเยี่ยมชมงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โชว์ฝีมือวาดรูป “สวัสดีปีขาล” ภายใต้นามปากกา “อู้ดด้า” ให้สื่อมวลชนชมอีกด้วย

     นอกจากนี้ มีผู้ที่รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลป์หัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจําปี 2564 ประกอบด้วย

ครูศิลป์ของแผ่นดิน
     1.นายสิริวัฑน์ เธียรปัญญา ประเภทเครื่องทอ งานผ้าปัก

     2.นายเฉลิม พึ่งแตง ประเภทเครื่องอื่นๆ งานปูนปั้นสด

     3.นายจรัญ ขัดมัน ประเภทเครื่องโลหะ งานเครื่องเงิน

     4. นายเพชร วิริยะ ประเภทเครื่องไม้ งานแกะสลักไม้

     5.นายจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ ประเภทเครื่องรัก งานประดับมุก

ครูช่างศิลป์หัตถกรรม
     1.นางสาวเจ๊ะ นาตีป๊ะ มะหิและ ประเภทเครื่องทอ งานผ้าทัก

     2.นางธัญพร ถนอมวรกุล ประเภทเครื่องทอ งานผ้าเขียนเทียน

     3.นางสาวสิริลักษณ์ ศรีทองคา ประเภทเครื่องโลหะ งานเครื่องทองโบราณ

     4.นายเมี้ยน สิงห์ทะเล ประเภทเครื่องดิน งานเครื่องปั้นดินเผา

     5.นายวิษณุ ผดุงศิลป์ ประเภทเครื่องกระดาษ งานหัวโขน

     6.นายนิทัศน์ จันทร ประเภทเครื่องทอ งานผ้าทอลาวครั่ง

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม
     1.นายธนาธิป ลิธรรมวัฒน์กุล ประเภทเครื่องโลหะ งานสลักดุน

     2.นางสุภาวดี อุดมเดชาเวทย์ ประเภทเครื่องทอ งานผ้าทอลายยกมุก

     3.นายอัตถสิทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ประเภทเครื่องโลหะ งานมีดเหล็กลาย

     4.นายวัชรพงษ์ ต้องรักชาติ ประเภทเครื่องทอ งานผ้าทอล้านนา

โดยงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12 และ งาน Crafts Bangkok 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 (10:00-20:00 น.) ที่ฮอลล์ EH 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา