การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

รายละเอียดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12

ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 (10:00-20:00 น.)
สถานที่จัดงาน ฮอลล์ EH 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
วัตถุประสงค์
     เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงาน เทคนิคเชิงช่าง รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิดแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปหัตถกรรมระดับบรมครูผ่านนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็นโซนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
     1. ศิลปาชีพรวมไทย : ส่วนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการสาธิตการทำงานโดยสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำเสนอความปราณีตวิจิตบรรจงในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอันทรงคุณค่าสู่สายตาผู้ซื้อ
     2. เสน่ห์ เส้นสายลายศิลป์ : นิทรรศการภาพวาดสีน ้ามันจากปลายพู่กันของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส จิตรกรภาพวาดสีน้ำมันระดับครู ผู้รังสรรค์ผลงานภาพวาดสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์ บนธนบัตรที่ระลึกของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมไฮไลท์การเปิดตัวผลงานภาพวาดสุดพิเศษ “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีในปี พ.ศ.2549” ซึ่งยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน พร้อมผลงานจากศิลปินวาดภาพสีน้ำ และสีน้ำมัน ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั งในระดับประเทศและในระดับสากล เช่น
     * ผศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์
     * ดร.สุชาติ วงศ์ทอง
     * อาจารย์ทองสุก สวัสดิ์นที
     * อาจารย์ประหยัด ทิพวันต์
     * อาจารย์นาวิน แสงรบ
     3. สืบสานภูมิปัญญา : ส่วนจัดแสดง Live Exhibition หรือการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมอันมีรูปแบบเฉพาะตัวของเหล่าครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตกรรม และทายาทช่างศิลปหัตกรรม
     4. มรดกล้้าค่าของแผ่นดิน : ส่วนจัดแสดงนิทรรศการผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม
     5. ร่วมรังสรรค์งานศิลป์ : ส่วนจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (Workshop) จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปะหัตกรรม และทายาทช่างศิลปหัตกรรม
     6. หัตถศิลป์ทั่วถิ่นไทย : ส่วนจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมกว่า 200 ร้านค้า โดยมีการแบ่งกลุ่มงานศิลปหัตถกรรมออกเป็น 4 ภูมิภาค เพื่อสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของสินค้าจากแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีเสน่ห์เฉพาะตัว

     ภายในงานยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 15 ราย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมการเปิดตัว friend of SACIT โดยมีคุณเบลล่า ราณี แคมเปน เป็นแขกรับเชิญพิเศษ