การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ สั่งการ sacit เพิ่มช่องทางการจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทย ปั้น sacit shop บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบให้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าสำหรับ งานศิลปหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการซื้อขายงานศิลปหัตถกรรมไทยแบบออนไลน์ สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยไปพบกับโอกาสใหม่ๆ รวมทั้งขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมไทย และเป็นการยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มแข็งในยุคดิจิทัล
ที่ผ่านมากลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการใช้งานคราฟต์หรืองานศิลปหัตถกรรมไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากชิ้นงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นล้วนแต่มีเรื่องราวและคุณค่าจากภูมิปัญญาเชิงช่าง มีเสน่ห์ และที่สำคัญอาจมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ผมจึงมีแนวทางให้ sacit ดำเนินการพัฒนาและต่อยอดร้านจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยจากเดิมที่มีอยู่ที่ชั้น 1 ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการขยายช่องทางและสร้างโอกาสในการจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่ต้องการความรวดเร็ว สามารถซื้องานศิลปหัตถกรรมไทยผ่านออนไลน์ได้ครบจบในที่เดียว และทำให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าได้รับงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้มาตรฐานจากมือผู้สร้างสรรค์ที่เป็นระดับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย และกลุ่มผู้ประกอบการทั่วประเทศ อย่างแท้จริง รมช.พาณิชย์ กล่าว
รมช.พาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นกัน ทั้งในด้านการพัฒนารูปแบบของชิ้นงานและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานตอบโจทย์กับความต้องการและการใช้งานของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถเติบโตและปรับตัวและสามารถแข่งขันในระดับสากล ขณะเดียวกันต้องรักษาภูมิปัญญาของงานหัตถศิลป์ไทยที่เป็นมรดกของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป
ด้านนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า sacit ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการขายงานศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบออนไลน์ ที่ชื่อว่า “sacit Shop” ที่มีทั้ง Application และเว็บไซต์ เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมงานศิลปหัตถกรรมไทยไว้มากมาย อาทิ ของขวัญ ของที่ระลึก เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เป็นต้น ผู้ซื้อสามารถเข้ามาซื้องานศิลปหัตถกรรมไทยได้ครบจบในที่เดียว พร้อมมีบริการจัดส่งชิ้นงานอย่างปลอดภัยจนถึงมือลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน sacit อยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมและทดลองระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า “sacit Shop” จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยได้อย่างครบวงจรอย่างแน่นอน