การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบ e-Learning ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)