การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit เตรียมผสานความร่วมมืองาน Handicraft ในต่างแดน

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ให้การต้อนรับ MR. FAKHRIDDIN SULTANOV กงสุลใหญ่และผู้แทนถาวรแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกพร้อมคณะ ในโอกาสมาพบปะหารือและแสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม โดยประเทศอุซเบกิสถาน
นับเป็นแหล่งสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่น่าสนใจหลายประเภท อาทิ งานเซรามิก งานผ้า งานหิน งานไม้ งานปัก เป็นต้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้บรรลุความตกลง ในแนวทางการบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป


โอกาสนี้คณะกงสุลใหญ่ได้เยี่ยมชมหอนิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้า sacit Shop ภายใน สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ด้วยความสนใจยิ่ง