การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบทั้งในและนอกสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)