การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กระทรวงพาณิชย์

วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ไทย และรักษาการรองผู้อำนวยการ สศท. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ กระทรวงพาณิชย์