การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ชวนคนไทยสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

sacit ชวนคนไทยสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย #สงกรานต์ ที่บริเวณชั้น 1 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามเส้นทางโทร.1289