การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ SACIT E-Commerce ภายใต้โครงการขยายช่องทางการตลาด E-Commerce และจัดทำ Virtual Reality ในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)