การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

Sacit เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ กระทรวงพาณิชย์

นางญาณิดา ปานเกษม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกลาง และเจ้าหน้าที่ สศท. เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์