การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ลงพื้นที่ภาคใต้อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประธานเปิด
การประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 1 (ภาคใต้) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ. นครศรีธรรมราช โดย sacit ได้จัดทีมผู้บริหารให้ความรู้แก่สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพด้านงานศิลปหัตถกรรมในรอบด้านแบบครบวงจร อาทิ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ตรงใจกลุ่มผู้ซื้อ การให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการจัดพื้นที่ให้กับสมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย และนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมใหม่ๆ ในการรองรับความต้องการของผู้ซื้อในอนาคตต่อไป

#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#sacitคุณค่าความเป็นไทย
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย