การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ลงพื้นที่ภาคอีสาน ติดอาวุธให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยก้าวทันโลกธุรกิจ

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 2 (ภาคอีสาน) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น โดย sacit ได้จัดทีมผู้บริหารให้ความรู้แก่สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพด้านงานศิลปหัตถกรรมในรอบด้านแบบครบวงจร อาทิ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ตรงใจกลุ่มผู้ซื้อ การให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการจัดพื้นที่ให้กับสมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย และนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมใหม่ๆ ในการรองรับความต้องการของผู้ซื้อในอนาคตต่อไป

#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#sacitคุณค่าความเป็นไทย
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย