การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมการสื่อสารคุณค่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้โครงการพัมนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


DOWNLOAD