การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีระลึก "วันกิติยากร"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้สักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในวันกิติยากร 8 มิถุนายน 2565  ในโอกาสนี้ นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ และรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ได้นำเจ้าหน้าที่ สศท. เข้าร่วมงานฯ ณ กระทรวงพาณิชย์