การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

พาณิชย์ หนุน sacit กระตุ้นยอดขายงานศิลปหัตถกรรมไทย ต้อนรับมาตรการผ่อนปรนเข้าประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ มอบ sacit กระตุ้นยอดขายงานศิลปหัตถกรรมไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยว  โชว์งานฝีมือคนไทย สร้างสรรค์   

มีเอกลักษณ์ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง  รับการเปิดประเทศ

              นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบรองรับนักเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เร่งขับเคลื่อน งานศิลปหัตถกรรมไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการสืบสานอนุรักษ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ด้านการตลาด เพื่อรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการหาซื้อ งานศิลปหัตถกรรมไทยกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้แก่ครอบครัว

              รมช.พาณิชย์กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะพลิกฟื้น ประกอบกับคนรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจในงานศิลปหัตถกรรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมองเห็นโอกาสของการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย ได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อที่ชื่นชอบในผลงาน ที่มีเอกลักษณ์ มีความสร้างสรรค์ และไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงแหล่งผลิตในต่างจังหวัด เกิดความสะดวกรวดเร็ว และยังเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย เกิดการสนับสนุนนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันกลุ่มครูฯ และทายาทฯ รวมทั้งผู้ประกอบการ ได้เกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด เพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการ จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งยังเกิดมุมมองใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม และสุดท้ายแน่นอนว่ารายได้จากการจำหน่ายภายในงาน ยังถูกกระจายไป ยังชาวบ้านและชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่ง เป็นการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน

            ด้านนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า sacit ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกรับมือการเปิดประเทศโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย งานศิลปหัตถกรรมไทย ต้อนรับมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล ซึ่งได้วางแผนจัด SACIT Craft Fair 2022 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 14–20 กรกฎาคม เดอะมอลล์ บางแค , ครั้งที่ 2 วันที่ 4–10 สิงหาคม เดอะมอลล์  บางกะปิ , ครั้งที่ 3 วันที่ 18-24 สิงหาคม เดอะมอลล์ ท่าพระ และครั้งที่ 4 วันที่ 25-31 สิงหาคม เดอะมอลล์ โคราช นอกจากนี้ยังมีงาน sacit เพลินคราฟต์ อีก 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 -19 กรกฎาคม เซ็นทรัลเวิลด์ ,ครั้งที่ 2 วันที่ 25-31 กรกฎาคม เซ็นทรัลโคราช , ครั้งที่ 3 วันที่ 9-15 สิงหาคม เซ็นทรัลบางนา และครั้งที่ 4 วันที่ 1-7 กันยายน เซ็นทรัลพระราม 2  ซึ่งภายในทั้ง 2 งานนี้ sacit ได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยหลากหลายประเภท อาทิ งานผ้า เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหนัง เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน ซึ่งแต่ละร้านล้วนเป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ร่วมสมัยและนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน มีดีไซน์  มีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ อีกมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายแก่สาธารณชนอีกด้วย