การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

"พาณิชย์" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครบทุกมิติการค้า

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลงานในรอบ 1 ปี ในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครบทุกมิติการค้า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 6 หน่วยงาน ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย