การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ร่วมเปิด DTN Business Plan Award พร้อมหารือแนวทางการส่งออกศิลปหัตถกรรมไทย

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดโครงการ DTN Business Plan Award 2022"ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA" ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าโดยการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อได้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเบื้องต้นเน้นไปที่สินค้าเกษตร อาหาร และเกษตรแปรรูป โอกาสนี้ นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ร่วมกิจกรรมพร้อมหารือแนวทางในการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการหัตถศิลป์ไทยในการส่งออกผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทย โดยใช้ประโยชน์จาก FTA ต่อไป