การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

#SACIT ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

SACIT หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) “งดรับของขวัญ ของกำนัล” No Gift Policy จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านคำอวยพรหรือผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขอขอบคุณในความปรารถนาดี

 

#sacit

#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์

#sacitคุณค่าความเป็นไทย

#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย