การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ sacit ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปฏิทินหลวง พ.ศ.2566 แก่ผู้มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โอกาสนี้ นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ sacit ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ พระบรมมหาราชวัง