การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ร่วมกิจกรรมอำนวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พร้อมร่วมมือร่วมใจผลักดันภารกิจเพื่อประชาชน

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ sacit  ร่วมในกิจกรรมอำนวยพรปีใหม่ แด่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเทศกาลปีใหม่ โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ได้ฝากให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจในการผลักดันภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด