การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เริ่มต้นภาคอีสาน

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยอาทิ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ การส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เทคนิคการสื่อสารงานหัตถกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ชิ้นงานและภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันต่อไป

#หัตถกรรม #ศิลปหัตถกรรม #ทำมือ
#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#sacitคุณค่าความเป็นไทย
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย