การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรม (ภาคเหนือ)

▶️sacit ขอเชิญ ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ ทายาทฯ และสมาชิกของ sacit เข้าร่วม

📌 “การประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรม (ภาคเหนือ) ครั้งที่ (3) จ.เชียงใหม่”

ณ เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ 🏬
ระหว่าง 🗓️ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566
✨ซึ่งสมาชิกของ sacit จะได้รับความรู้💡ด้านเทคนิคเชิงธุรกิจในยุคสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม อาทิ ความรู้เทคนิควิธีการขายออนไลน์🖥️ผ่านแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับการตลาดในยุคปัจจุบัน เช่น TikTok , facebook เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางเตรียมรับมือกับการขายทางเลือกแนวใหม่ และให้ทันกับภาวะปัจจัย next normal ที่อาจมีผลกระทบกับการค้าขายในยุคปัจจุบัน


✍️ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่ บัดนี้ จน ถึง 10 มีนาคม 2566

คลิ๊ก แบบฟอร์มลงทะเบียน https://forms.gle/ho3E1o4MfqRQ7n1y9