การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิก ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสำนักงานสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)