การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit เสริมความรู้ผู้ประกอบการงานคราฟต์ เพิ่มพูนทักษะการใช้ Digital Media ในงานศิลปหัตถกรรมไทย

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ให้ความรู้แก่สมาชิก sacit กว่า 350 ราย ทั้งในด้านการสร้างภาพลักษณ์ให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย , การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ตรงใจกลุ่มผู้ซื้อ , การให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเสริมความรู้และเทคนิคการนำเสนองานหัตถกรรมไทยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ โดนใจกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกันเองเพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมใหม่ๆ ในการรองรับกับตลาดและความต้องการของผู้ซื้อต่อไป


#หัตถกรรม #ศิลปหัตถกรรม #ทำมือ
#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย