การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม" ครั้งที่ 14

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม" ครั้งที่ 14 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ซึ่งได้จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าพื้นถิ่นต่างๆ แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ , นิทรรศการ "มรดกสยามอันล้ำค่า" โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

การนี้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครู-ทายาทฯ , กิจกรรมสาธิตงานช่างศิลปาชีพนานาศิลปาชีพ , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย และนิทรรศการเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566

นอกจากนี้ ทรงร่วมกิจกรรมทอผ้าไหมยกทองด้วย กี่ทอมือโบราณ 1,500 ตะกอ จากหมู่บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการวิธีการทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณไว้ไม่ให้เลือนหาย

#ทรงพระเจริญ