การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กมธ.วิสามัญศึกษาฯ เยี่ยมชม sacit รับฟังความคิดเห็น-ผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็น Soft Power ของประเทศไทย

วันนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงแห่งชาติ วุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อน Soft Power ด้านต่าง ๆ เดินทางมาเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมไทย ที่สอดคล้องกับนโยบาย Soft Power โดยมีนางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการผู้อำนวยการ sacit พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ


พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการฯ ยังได้ให้คำแนะนำแนวทางการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อผลักดันให้งานหัตถศิลป์ไทยเป็นส่วนหนึ่งใน Soft Power ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ sacit Shop สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา


#หัตถกรรม #ศิลปหัตถกรรม #ทำมือ
#sacit #sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย