การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit นำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมไทย แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติฯ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ ได้เยี่ยมชมจุดแสดงนิทรรศการ “ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่น่าสนใจ” ของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายส่งไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทย ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ sacit ได้นำเสนอ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ International Craft Creation Concept Award 2023 (ICCA) และโครงการ sacit Youth Crafts Camp ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เข้ากับวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน และการจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


#หัตถกรรม #ศิลปหัตถกรรม #ทำมือ
#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย